ناطق بایگانی – فراتحلیل نیوز
اصلاح طلبان دوباره دست به دامن ناطق شدند ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
با نزدیک شدن به ایام انتخابات؛

اصلاح طلبان دوباره دست به دامن ناطق شدند

حضور نیروهای فراجناحی نظیر آقای ناطق نوری در بزنگاه‌هایی که گروه‌ها و احزاب سیاسی دچار بحران می‌شوند یا افکار عمومی در کارایی آنها تردید پیدا می‌کنند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.