نامه رهبری بایگانی – فراتحلیل نیوز
رئیس مجلس با نامه رهبری چه کرد؟/ پوسته را گرفتند و مغز رها کردند! ۱۶ مهر ۱۳۹۷
بیان رهبری با نامه قرائت شده توسط لاریجانی تناقض داشت؟

رئیس مجلس با نامه رهبری چه کرد؟/ پوسته را گرفتند و مغز رها کردند!

بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذراند.