ناوهای آمریکایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پنتاگون: ناو آمریکایی به دلیل نزدیک شدن کشتی جنگی ایران در خلیج فارس به سرعت تغییر مسیر داد 16 شهریور 1395

پنتاگون: ناو آمریکایی به دلیل نزدیک شدن کشتی جنگی ایران در خلیج فارس به سرعت تغییر مسیر داد

وزارت دفاع آمریکا خبر داد که یک ناو نیروی دریایی این کشور به دلیل نزدیک شدن یک کشتی جنگی ایران به آن مجبور شد به سرعت مسیر خود را تغییر دهد.