ناوگان حمل و نقل عمومی بایگانی – فراتحلیل نیوز
معاینه فنی برای کدام خودروها لازم است؟ ۰۵ مهر ۱۳۹۵

معاینه فنی برای کدام خودروها لازم است؟

با گذشت چند روز از آغاز مرحله نخست طرح موسوم به L.E.Z در محدوده زوج و فرد، کم نیستند افرادی که هنوز نمی‌دانند که خودروهایشان باید گواهی معاینه فنی را دارا باشند یا خیر.