ناو ایرانی بایگانی – فراتحلیل نیوز
بزرگترین و جدیدترین شناورهای ارتش ایران به قاره آمریکا می‌روند ۱۵ دی ۱۳۹۷
برنامه بزرگترین دریانوردی نداجا

بزرگترین و جدیدترین شناورهای ارتش ایران به قاره آمریکا می‌روند

ناوگروه اعزامی ارتش، اوایل سال آینده به ماموریت اقیانوس اطلس اعزام می‌شود و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن نیز ۵ ماه است.