نت بایگانی – فراتحلیل نیوز
تغییر آینده اینترنت با ۴ فناوری/ وقتی فضای مجازی پوست می‌اندازد 19 شهریور 1397

تغییر آینده اینترنت با ۴ فناوری/ وقتی فضای مجازی پوست می‌اندازد

۴ فناوری رایانش ابری، اینترنت اشیاء، بیگ دیتا و نسل پنجم (۵G)، به زودی کاربردهای اینترنت را فراتر از حد تصور می‌کند و تا کمتر از یک دهه دیگر، فضای مجازی معنای دیگری پیدا خواهد کرد.