نجس بایگانی – فراتحلیل نیوز
چرا نجاست سگ در قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) نیامده است؟  23 آبان 1397

چرا نجاست سگ در قرآن و روایات پیامبر اکرم(ص) نیامده است؟ 

درباره قرآن کریم باید مشخص گردد که خداوند متعال، احکام تمام مسائل را به صورت ریز و درشت بیان نکرده اند؛ که اگر قصد بیان تمام احکام می بود، حجم آن بسیار بیشتر از قرآن کنونی می شد.