نجومی گبیر بایگانی – فراتحلیل نیوز
کدام پزشکان نجومی بگیر هستند/ آسیب کارانه ها به اقتصاد درمان 27 آبان 1397

کدام پزشکان نجومی بگیر هستند/ آسیب کارانه ها به اقتصاد درمان

آنطور که یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده است، طرح تحقیق و تفحص از کارانه پزشکان در مجلس کلید خورده و حالا باید منتظر واکنش وزارت بهداشت به این طرح بود.