نظام مهندسی اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اصفهان برگزار شد+نتایج ۱۴ مهر ۱۳۹۷

انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اصفهان برگزار شد+نتایج

 رییس هیئت اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان اصفهان از برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: نتایج نهایی پس ازتایید دستگاه نظارت و وزارتخانه اعلام می شود.