نظام پرستاری استان بایگانی – فراتحلیل نیوز
۸۷ درصد پرستاران کشور رضایت شغلی ندارند/ قانون مشاغل زیان آور برای پرستاران اجرا نشده است 15 شهریور 1395
پای حرف پرستاران درباره طرح تحول نظام سلامت

۸۷ درصد پرستاران کشور رضایت شغلی ندارند/ قانون مشاغل زیان آور برای پرستاران اجرا نشده است

درمان موفق یک بیمار، نیاز به یک تیم درمانی هماهنگ و دلسوز دارد و نمی‌توان نقش پرستاران را در این تیم نادیده گرفت، آرامش و امنیت بیماران با نام پرستار عجین شده، به طوری که دور از ذهن نیست اگر سلامت جامعه را منوط به امنیت شغلی نیروهای بالینی آن بدانیم.