نقدینگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
راه دور زدن تحریم ها با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

راه دور زدن تحریم ها با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.

نقدینگی تا پایان سال از تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود ۰۵ بهمن ۱۳۹۵

نقدینگی تا پایان سال از تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود

نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۶۳.۱ درصد در سال ۹۲ به ۸۷.۱ درصد در سال ۹۴ رسید و در صورت حفظ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۸ درصد، حجم نقدینگی برای اولین بار به معادل ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.