نقدینگی بایگانی – فراتحلیل نیوز
راه دور زدن تحریم ها با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی 09 شهریور 1398

راه دور زدن تحریم ها با نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیاردی

راهکار موثر مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، استفاده از نقدینگی موجود در کشور است که به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت این حجم نقدینگی به سمت پالایشگاه‌سازی از ابعاد مختلف می‌تواند برای کشور آثار مثبت به‌همراه داشته باشد.

نقدینگی تا پایان سال از تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود 05 بهمن 1395

نقدینگی تا پایان سال از تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود

نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از ۶۳.۱ درصد در سال ۹۲ به ۸۷.۱ درصد در سال ۹۴ رسید و در صورت حفظ رشد اقتصادی ۶.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۸ درصد، حجم نقدینگی برای اولین بار به معادل ۱۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.