نمایندگان مجلس اصفهان بایگانی – فراتحلیل نیوز
اعتراض دانشجویان اصفهانی به تبعات تورمی بودجه سال ۹۹ + تصاویر 01 دی 1398

اعتراض دانشجویان اصفهانی به تبعات تورمی بودجه سال ۹۹ + تصاویر

گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، با تجمع مقابل ساختمان مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس، نسبت به ارقام موهوم و غیرواقعی بودجه سال ۹۹ تجمع کردند.