نوید بایگانی – فراتحلیل نیوز
قرارداد هفت میلیاردی محمدزاده برای «بازی نکردن» در پروژه‌های سینمایی 17 اردیبهشت 1398
راز غیبت نویدمحمدزاده د جشنواره فجر آینده چیست؟/

قرارداد هفت میلیاردی محمدزاده برای «بازی نکردن» در پروژه‌های سینمایی

محمدزاده برای هر ماه ۶۰۰ میلیون تومان، یعنی برای یکسال ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. بنابراین نویدمحمزاده شاید اولین بازیگری باشد که برای «بازی نکردن» ماهیانه ۶۰۰ میلیون تومان دستمزد دریافت خواهد کرد.