نیروی خودسر بایگانی – فراتحلیل نیوز
نیروهای خودسر چه کسانی هستند و چگونه به منافع ملی ضربه می‌زنند؟ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
خودسری در پاستور؛

نیروهای خودسر چه کسانی هستند و چگونه به منافع ملی ضربه می‌زنند؟

در دولت حسن روحانی و حلقه نزدیک به وی، کم نیست عناصر خودسری که بدون لحاظ نمودن منافع ملی و مصالح مردم، با دور زدن قانون در کشور سعی دارند مسیر دیگری را طی کنند.