هادی معتمدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ایران در حال پیر شدن است 24 شهریور 1395

ایران در حال پیر شدن است

عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی با بیان اینکه در حال حاضر، جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بیشترین جمعیت کشور را شامل می‌شوند، گفت: جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن است.