هادی معتمدی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ایران در حال پیر شدن است ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

ایران در حال پیر شدن است

عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی با بیان اینکه در حال حاضر، جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بیشترین جمعیت کشور را شامل می‌شوند، گفت: جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن است.