هتک حرمت بایگانی – فراتحلیل نیوز
بیانیه ی جمعیت پیشرفت وعدالت در محکوم نمودن توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه 18 شهریور 1399

بیانیه ی جمعیت پیشرفت وعدالت در محکوم نمودن توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه

انتشار کاریکاتور توهین آمیز نشریه ی فرانسوی بار دیگر نشان از خباثت و مکر دشمنان اسلام دارد و نشان میدهد دشمنان اسلام برای رسیدن به مقاصد کثیف خود از هر دستاویزی استفاده می کنند تا نقشه ی شوم خود را پیاده سازی کنند .