هدایتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
پروژه مشترک رویانیان، حسین هدایتی و علی پروین برای خریداری پرسپولیس؟!/ ماجراهای شرکتی که قصد دارد پرسپولیس را خریداری کند! ۲۱ آذر ۱۳۹۷

پروژه مشترک رویانیان، حسین هدایتی و علی پروین برای خریداری پرسپولیس؟!/ ماجراهای شرکتی که قصد دارد پرسپولیس را خریداری کند!

حسین هدایتی در سال ۱۳۹۳ تلاش‌های گسترد‌های را برای خرید پرسپولیس انجام داده بود. او که شرکت استیل آذین را در اختیار داشت تا مرحله آخر تیز پیش رفت، اما اهلیت او برای واگذاری تایید نشد و آن پروژه به طور کلی لغو شد.