هرات بایگانی – فراتحلیل نیوز
سرمایه‌گذاری پنتاگون برای ایران هراسی در افغانستان 31 تیر 1399
توطئه پنهان آمریکا علیه لشکر فاطمیون؛

سرمایه‌گذاری پنتاگون برای ایران هراسی در افغانستان

در حالی که به گفته مقامات امنیتی کابل، اعضای فاطمیون هیچ‌گونه فعالیتی در افغانستان ندارند، برخی رسانه‌های خبری با سرمایه‌گذاری هنگفت پنتاگون، پروژه هراس‌افکنی را دنبال می‌کنند.