هنرمندان بایگانی – فراتحلیل نیوز
آشپزها را هم از مالیات معاف کنید ۱۸ آذر ۱۳۹۸

آشپزها را هم از مالیات معاف کنید

اگر هنرمندان فعال در سینما، موسیقی و… باید از مالیات معاف شوند، چرا نباید اساتید هنر آشپزی و یا هنر اندیشیدن را از مالیات معاف کرد!