هنرمند بایگانی – فراتحلیل نیوز
نقاش هتاک به امام و رهبری چگونه در قلب پایتخت نمایشگاه برگزار کرده است؟ 10 اردیبهشت 1398
وزیر ارشاد پاسخ دهد:

نقاش هتاک به امام و رهبری چگونه در قلب پایتخت نمایشگاه برگزار کرده است؟

کدام گروه و حلقه آثار یداله رویایی را در تهران به نمایش گذاشته است؟ آیا آثار او نیز همچون منیر فرمانفرمایان قرار است با قیمت‌های چندین میلیاردی در حراج تهران به فروش برسد؟