هنرپیشه زن بایگانی – فراتحلیل نیوز
ساخت کمدی‌های مبتذل در خارج از کشور، فرمول جدید موفقیت در گیشه!/ / آیا وزارت ارشاد تنها باید فیلم‌های سیاسی را توقیف کند؟ ۱۴ آذر ۱۳۹۷
فیلم‌هایی که خیال‌شان بابت توقیف نشدن راحت است

ساخت کمدی‌های مبتذل در خارج از کشور، فرمول جدید موفقیت در گیشه!/ / آیا وزارت ارشاد تنها باید فیلم‌های سیاسی را توقیف کند؟

حضور کاراکتر زن خارجی و شوخی‌های جنسی و مبتذل کم کم به یک فرمول پرفروش در سینمای ایران تبدیل شده است. فرمولی که زیر سایه غفلت مدیران وزارت ارشاد موج جدیدی از ابتذال را به نمایش می گذارد.فیلم‌هایی که صدها برابر از فیلم‌های توقیفی وزارت ارشاد تاثیر گذاری بیشتری در رواج ابتذال دارند و هیچ کس مزاحم کارشان نمی‌شود.

ابزار سرگرمی یا الگوی اجتماعی و سیاسی/ بازیگران و ورزشکاران سطحی چگونه فرهنگ عمومی را به ابتذال کشانده‌اند؟ ۲۹ مهر ۱۳۹۷

ابزار سرگرمی یا الگوی اجتماعی و سیاسی/ بازیگران و ورزشکاران سطحی چگونه فرهنگ عمومی را به ابتذال کشانده‌اند؟

پیروی از افراد نامتخصص و عموما کم سواد در حوزه اجتماعی و سیاسی در جامعه از هر سمی مهلک‌تر است.