هور العظیم بایگانی – فراتحلیل نیوز
چند نکته درباره «هورالعظیم» +فیلم و عکس 25 فروردین 1398

چند نکته درباره «هورالعظیم» +فیلم و عکس

اینکه به خاطر تاسیسات نفتی نمی‌گذارند آب به سمت بخش جنوبی هور برود؛ و هشتک می‌زنند که «هور را آزاد کنید» و «هور را باز کنید» جای تامل و تشکیک دارد.