هک و امنیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
افشای اطلاعات جدید از ابزار هکری مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا ۲۵ دی ۱۳۹۵

افشای اطلاعات جدید از ابزار هکری مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا

یک گروه هکری که برخی ابزار جاسوسی سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا را سرقت کرده و اطلاعاتی را در مورد آنها در فضای مجازی منتشر کرده بود، اطلاعات تازه ای در مورد آنها در اینترنت پخش کرده است.

حمله هکرها به مراکز و تجهیزات دولتی عربستان سعودی ۱۱ آذر ۱۳۹۵

حمله هکرها به مراکز و تجهیزات دولتی عربستان سعودی

مرکز امنیت سایبری عربستان سعودی از هجوم هکرها به مراکز دولتی و تجهیزات حیاتی این کشور خبر داد.