هک و امنیت بایگانی – فراتحلیل نیوز
افشای اطلاعات جدید از ابزار هکری مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا 25 دی 1395

افشای اطلاعات جدید از ابزار هکری مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا

یک گروه هکری که برخی ابزار جاسوسی سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا را سرقت کرده و اطلاعاتی را در مورد آنها در فضای مجازی منتشر کرده بود، اطلاعات تازه ای در مورد آنها در اینترنت پخش کرده است.

حمله هکرها به مراکز و تجهیزات دولتی عربستان سعودی 11 آذر 1395

حمله هکرها به مراکز و تجهیزات دولتی عربستان سعودی

مرکز امنیت سایبری عربستان سعودی از هجوم هکرها به مراکز دولتی و تجهیزات حیاتی این کشور خبر داد.