هیأت دوچرخه‌ سواری بایگانی – فراتحلیل نیوز
رقابت سیاسیون بر سر ریاست هیأت دوچرخه‌ سواری اصفهان/ لابی سیاسی برای رأی ورزشی 01 دی 1395

رقابت سیاسیون بر سر ریاست هیأت دوچرخه‌ سواری اصفهان/ لابی سیاسی برای رأی ورزشی

انتخابات آتی هیأت دوچرخه‌سواری استان اصفهان به میدانی برای زورآزمایی سیاسی‌ها تبدیل‌ شده و معادلات سیاسیون تعیین‌کننده آینده هیأت دوچرخه‌سواری است، بدون اینکه سود یا منفعت این رشته در نظر گرفته شود.