هیأت نظارت بایگانی – فراتحلیل نیوز
انتخاب اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
صبح امروز انجام شد؛

انتخاب اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

۶ عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان انتخاب شدند.