هیچهایک بایگانی – فراتحلیل نیوز
رقابت اقامتگاه‌های بوم گردی بی‌ستاره با هتل‌های چند ستاره ۱۳ دی ۱۳۹۷
ذائقه گردشگران تغییر کرده است؛

رقابت اقامتگاه‌های بوم گردی بی‌ستاره با هتل‌های چند ستاره

عطر نان تنوری، چای هیزمی، دوشیدن شیر از گاو و گوسفند، پوشیدن چوخا و شولا، نشستن روی جاجیم و نمد محلی جادوی اقامت در واحدهای بوم‌گردی است اگرچه این واحدها در مقابل هتل‌ها، بی‌ستاره هستند.