وابسته گی بایگانی – فراتحلیل نیوز
صنعت تولید کاغذ در اغما/ فرجام ۴ دهه اتکا به واردات 07 خرداد 1398

صنعت تولید کاغذ در اغما/ فرجام ۴ دهه اتکا به واردات

سال‌های سال است که دولت ترجیح داده تا دلارهای نفتی را برای واردات کاغذ و نه تولید داخلی مصرف کند و در نتیجه صنعت تولید کاغذ در ایران مساله‌ای تنها مرتبط با تولیدکننده و نه دولت شده است.