وارادت بایگانی – فراتحلیل نیوز
مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۴، معضل جدید تولید داخل 23 اسفند 1397

مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۴، معضل جدید تولید داخل

یک فعال اقتصادی معتقد است، اگر کالاهای گروه ۴ ممنوعه بدون پرداخت حقوق و عوارض از مناطق آزاد به بازارهای داخل برسند در قدم اول تولید نصفه و نیمه کشور را تحت شعاع قرار خواهند داد.