واردات گوشت بایگانی – فراتحلیل نیوز
گوشت وارداتی ۴۰ هزار تومان، تولید داخل ۹۷ هزار تومان ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

گوشت وارداتی ۴۰ هزار تومان، تولید داخل ۹۷ هزار تومان

یک مقام دولتی در وزارت جهاد ضمن تکذیب این موضوع که سهامدار و فعال بخش خصوصی است، اظهاراتی را که چندی پیش با موضوع گوشت در رسانه ملی مطرح شد، تکذیب کرد و مدعی شد رانتی در حوزه مجوز واردات گوشت وجود ندارد و قیمت گوشت ۱۲۰ هزار تومان نیست؛ چراکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی ۴۰ هزار تومان و گوشت گوشفندی تولید داخل نیز به گواه آمار‌های رسمی ۷۵ تا ۹۵ هزار تومان است.