واریز سود بایگانی – فراتحلیل نیوز
آغاز واریز تدریجی سود سهام عدالت از دی ماه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی:

آغاز واریز تدریجی سود سهام عدالت از دی ماه

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به آغاز واریز تدریجی سود سهام عدالت از دی ماه گفت: سود سهام عدالت سال ۹۶، حدود ۳۰ درصد نسبت به مبلغ سودی که هر یک از مشمولان در سال ۹۵ دریافت کرده بودند، بیشتر خواهد بود.