وحدت اصولگرایی بایگانی – فراتحلیل نیوز
درآمدی بر شکل گیری ائتلاف ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

درآمدی بر شکل گیری ائتلاف

ائتلاف و همگرایی جدید، نیاز به یک نظم معنوی است که متضمن ایستادگی در برابر نبرد نرم دشمن باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به نظم جدید اصولگرایی، نیازمند به «عبور از خود» هستیم.