ورزشگاه آزادی بایگانی – فراتحلیل نیوز
ورزشگاه آزادی؛ پلاسکو دوم پایتخت؟ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
گزارشی از ورزشگاه ملی ۵۰ ساله ایران

ورزشگاه آزادی؛ پلاسکو دوم پایتخت؟

بیش از ۴۰ سال از عمر ورزشگاه آزادی می‌گذرد و برخی از افراد می‌گویند باید نگران مقاوم‌سازی این ورزشگاه بود تا حادثه‌ای نظیر پلاسکو رخ ندهد.