ورزش بایگانی – فراتحلیل نیوز
شرکت ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات امارات ۰۳ آبان ۱۳۹۷
ادامه حرکت قطار عادی‌سازی روابط عربی صهیونیستی؛

شرکت ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات امارات

تیم جودوی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه برای شرکت در جام “گرند اسلم” رهسپار امارات شد.