وزارت ارشاد بایگانی – فراتحلیل نیوز
استعفای احتمالی جنتی؛ مظلوم‌نمایی دولت به لطف یک وزیر برکنارشده ۱۸ مهر ۱۳۹۵
آبروی ریخته فرهنگ نذر کدام امامزاده؟

استعفای احتمالی جنتی؛ مظلوم‌نمایی دولت به لطف یک وزیر برکنارشده

علی جنتی وزیر کنونی ارشاد نه حالا و نه در کابینه احتمالی بعد در دولت روحانی، امکان قرار گرفتن روی صندلی وزارت را نخواهد داشت. علی جنتی به هر دلیلی دیگر امکان و شرایط ادامه کار ندارد. در این شرایط اما بهترین کار چه می‌تواند باشد؟ «استعفا»!