وزارت راه وشهرسازی بایگانی – فراتحلیل نیوز
انعقاد قرارداد خرید ریل ملی از شرکت ذوب‌آهن اصفهان ۲۷ مهر ۱۳۹۵
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد

انعقاد قرارداد خرید ریل ملی از شرکت ذوب‌آهن اصفهان

مراسم انعقاد قرارداد خرید ریل ملی از شرکت ذوب‌آهن اصفهان پیش از ظهر امروز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در سالن اجتماعات شرکت ذوب‌آهن برگزار شد.