وزارت کار بایگانی – فراتحلیل نیوز
وزارت کار: بی‌خبریم، مجوز ندارند! 12 مهر 1397
آزمون مشکوک استخدام بخش خصوصی/

وزارت کار: بی‌خبریم، مجوز ندارند!

تبلیغات گسترده برای آزمون «استخدام بخش خصوصی» در حالی انجام می شود که دو دستگاه معرفی شده به عنوان متولی این آزمون، برگزاری آن را تایید نمی‌کنند.

مذاکره مرکز آمار و وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷ با شاخص جدید 07 اسفند 1395
مدیر دفتر اقتصادی مرکز آمار خبر داد

مذاکره مرکز آمار و وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷ با شاخص جدید

مدیر کل دفتر اقتصادی و حسابهای ملی مرکز آمار گفت: در سال آینده از یک معیار جدید به نام شاخص حقوق و دستمزد در تعیین مزد سالیانه استفاده می‌شود.