وزارت کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
آخرین اخبار درباره وضعیت استاندار اصفهان/تغییری در موضع وزارت کشور ایجاد نشده/جابه‌جایی و تغییر استاندار در دست بررسی 24 شهریور 1395
سخنگوی وزارت کشور خبر داد

آخرین اخبار درباره وضعیت استاندار اصفهان/تغییری در موضع وزارت کشور ایجاد نشده/جابه‌جایی و تغییر استاندار در دست بررسی

سخنگوی وزارت کشور گفت: موضع وزارت کشور درباره استاندار اصفهان، موضع سابق است و هنوز تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.