وزرات جهاد کشاورزی بایگانی – فراتحلیل نیوز
وارد شدن گوشت یک حیوان غریبه به سفره ایرانیان ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

وارد شدن گوشت یک حیوان غریبه به سفره ایرانیان

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و تعدادی از تاجران متقاضی، قرار است گوشت گوزن مزارع پرورشی روسیه را به کشور ما صادر کند، اما بر اساس گفته یک مقام مسئول سازمان دامپزشکی ، طرف روسی در ماه های اخیر موانعی بر سر واردات گوشت گوزن از روسیه به ایران گذاشته است.