وزرات کشور بایگانی – فراتحلیل نیوز
استاندار اصفهان استعفا نداده اما تغییر استاندار در دست بررسی است ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
سخنگوی وزارت کشور خبرداد:

استاندار اصفهان استعفا نداده اما تغییر استاندار در دست بررسی است

سخنگوی وزارت کشور با رد استعفای استاندار اصفهان گفت که تغییر استاندار در دست بررسی است.