وزیر اموزش پروش بایگانی – فراتحلیل نیوز
بارها ۱۰ دقیقه وقت خواستم ولی روحانی قبول نکرد/ روحانی از توهین مجلس ناراحت است ولی خودش به مجلس اهانت می‌کند ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
وزیر مستعفی آموزش و پروش دولت روحانی:

بارها ۱۰ دقیقه وقت خواستم ولی روحانی قبول نکرد/ روحانی از توهین مجلس ناراحت است ولی خودش به مجلس اهانت می‌کند

من گفتم بنده لوله سرخرمن نیستم حداقل از من بپرسید ماجرا چیست. آقای نوبخت گفت حالا که تصمیم گرفتیم و باید این‌طور اجرا شود.