وزیر کار بایگانی – فراتحلیل نیوز
تردید وزارت‌ علوم در مدرک تحصیلی۲ وزیر کابینه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

تردید وزارت‌ علوم در مدرک تحصیلی۲ وزیر کابینه

معاونت حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که شبهاتی در مدارک تحصیلی محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رحمانی وزیر صنعت وجود دارد.