ولایتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
با دکتر ولایتی چه کنیم؟ 18 مهر 1397
حاشیه‌ای که برای دوستان هم حواشی آورد

با دکتر ولایتی چه کنیم؟

فرمول مواجه با آقای دکتر ولایتی در شرایط فعلی بسیار ساده است چه برای خودی های که مخالفت جدی با ایشان دارند و چه برای کسانی که مدافع قدیمی او هستن و یا حتی دسته سوم که می توان آنها را مدافعان ولایتی پسا دانشگاه آزاد نامید.

از ادعای تضاد با «نه شرقی نه غربی» تا شبهه‌ی بدعهدی روسیه با ایران در سوریه 26 شهریور 1397
ولایتی و پاسخ به ۱۰ سوال کلیدی درباره «نگاه به شرق»:

از ادعای تضاد با «نه شرقی نه غربی» تا شبهه‌ی بدعهدی روسیه با ایران در سوریه

علی‌اکبر ولایتی در یک نشست علمی به ۱۰ سوال و شبهه مهم در ارتباط با استراتژی جمهوری اسلامی در «نگاه به شرق» پاسخ داد.