ولایتی بایگانی – فراتحلیل نیوز
با دکتر ولایتی چه کنیم؟ ۱۸ مهر ۱۳۹۷
حاشیه‌ای که برای دوستان هم حواشی آورد

با دکتر ولایتی چه کنیم؟

فرمول مواجه با آقای دکتر ولایتی در شرایط فعلی بسیار ساده است چه برای خودی های که مخالفت جدی با ایشان دارند و چه برای کسانی که مدافع قدیمی او هستن و یا حتی دسته سوم که می توان آنها را مدافعان ولایتی پسا دانشگاه آزاد نامید.

از ادعای تضاد با «نه شرقی نه غربی» تا شبهه‌ی بدعهدی روسیه با ایران در سوریه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
ولایتی و پاسخ به ۱۰ سوال کلیدی درباره «نگاه به شرق»:

از ادعای تضاد با «نه شرقی نه غربی» تا شبهه‌ی بدعهدی روسیه با ایران در سوریه

علی‌اکبر ولایتی در یک نشست علمی به ۱۰ سوال و شبهه مهم در ارتباط با استراتژی جمهوری اسلامی در «نگاه به شرق» پاسخ داد.