ولی الله سیف بایگانی – فراتحلیل نیوز
تک نرخی‌شدن ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی است 20 بهمن 1395
سیف در جمع خبرنگاران:

تک نرخی‌شدن ارز نیاز به روابط بانکی بین‌المللی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای تک نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانکی بین المللی گسترده است. این کار پیش نیاز و مقرراتی دارد که کاملا در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است.