ویزا شینگن بایگانی – فراتحلیل نیوز
رشد بی خانمانی در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشور سرمایه داری جهان ۰۶ دی ۱۳۹۷
گنوایو لی

رشد بی خانمانی در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشور سرمایه داری جهان

درتک تک شب های سال ۲۰۱۸ در آمریکا ۵۵۳ هزار نفر بی خانمانی را تجربه می کنند. افراد سفیدپوست در مجموع ۵۴ درصد کل بی خانمان ها را تشکیل می داده اند؛ نیمی از کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند از یکی از این پنج ایالت بوده اند: کالیفرنیا، نیویورک، فلوریدا، تگزاس یا واشنگتن.