ویزا عراق بایگانی – فراتحلیل نیوز
کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعلام شد ۲۱ مهر ۱۳۹۷

کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعلام شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با اشاره به لزوم همراه دشتن دینار برای زائران اربعین حسینی، کرایه‌های مسیرهای مختلف در خاک عراق برای زائران اربعین ۹۷ را اعلام کرد.