ویلا چادگان بایگانی – فراتحلیل نیوز
فرصت یک‌ماهه برای تخریب سازه‌های غیرقانونی حریم رودخانه ها در اصفهان 18 اردیبهشت 1398

فرصت یک‌ماهه برای تخریب سازه‌های غیرقانونی حریم رودخانه ها در اصفهان

استاندار اصفهان در جلسه شورای مدیریت بحران استان به دستگاه‌ها و صاحبان سازه‌های در مسیر رودخانه یک‌ماه فرصت داد تا بناهایی غیرمجاز را تعیین تکلیف کنند.