پارلمان عراق بایگانی – فراتحلیل نیوز
برگزاری جلسه رای اعتماد کابینه جدید عراق/۱۴ وزیر رای اعتماد گرفتند/حکیم وزیر خارجه عراق شد 03 آبان 1397

برگزاری جلسه رای اعتماد کابینه جدید عراق/۱۴ وزیر رای اعتماد گرفتند/حکیم وزیر خارجه عراق شد

نشست پارلمان عراق ویژه بررسی کابینه معرفی شده از سوی عادل عبدالمهدی و رای اعتماد به آن با حضور بیش از ۲۰۰ نماینده برگزار شد.