پارکینگ بایگانی – فراتحلیل نیوز
کم کاری پلیس در راه اندازی یک سامانه مهم مرتبط با موتور سیکلت؟! / وقتی پلیس خود عامل بخشی از عبور و مرور و ترافیک می‌شود! 09 آبان 1397

کم کاری پلیس در راه اندازی یک سامانه مهم مرتبط با موتور سیکلت؟! / وقتی پلیس خود عامل بخشی از عبور و مرور و ترافیک می‌شود!

به راحتی می‌توان مانند سامانه تخلفات خودرویی سامانه‌ای نیز برای موتورسیکلت‌ها به راه انداخت. اما شاید یکی از دلایل عدم راه اندازی این مساله، سودی است که این دفاتر از خلافی موتور کسب می‌کنند.