پارک ابشار بایگانی – فراتحلیل نیوز
ابراز امیدواری رئیس حوزه هنری برای حل مشکل خانه هنرمندان اصفهان 15 مرداد 1399

ابراز امیدواری رئیس حوزه هنری برای حل مشکل خانه هنرمندان اصفهان

رئیس حوزه هنری با انتشار پستی در اینستاگرام توضیحاتی در خصوص اتفاقات اخیر خانه هنرمندان اصفهان ارائه داد و ابراز امیدواری کرد این مشکل به زودی حل خواهد شد.