پاسخ ایران به امریکا بایگانی – فراتحلیل نیوز
با اقدام نظامی به ترور سپهبد سلیمانی پاسخ می‌دهیم +جزییات 15 دی 1398
مشاور فرماندهی کل قوا

با اقدام نظامی به ترور سپهبد سلیمانی پاسخ می‌دهیم +جزییات

مشاور فرماندهی کل قوا گفت هرگز به دنبال جنگ نبوده، اما با هدف قرار دادن مقرهای نظامی آمریکا، به ترور سردار سلیمانی پاسخ می‌دهد.